6572349500

Orderbekräftelse skickad till kund 2018-07-05.

Vid frågor kontakta Zitius direkt enl info nedan

___________________________________________________________________________

Orderbekräftelse av Fiberanslutning

Det här är en bekräftelse på din beställning av Fiberanslutning inkl. utrustning från:
Zitius Service Delivery AB, Org. nr 556642-8339 6055, 405 35 Göteborg,
telefon: 020-11 85 00, e-post: 9728457873

Beställningen av Fiberanslutning inkl. utrustning gäller för:
NAMN PÅ BESTÄLLARE
Lögdövägen XX
86192 Bergeforsen

Villkor
Genom denna bekräftelse har du träffat avtal med Zitius rörande installation av Fiberanslutning inkl. utrustning på de villkor som framgår av Allmänna Villkor för Fiberanslutning.

Pris och betalning
Priset för Fiberanslutningen är 18 900 kr plus eventuella tillval, och ska betalas enligt betalningsalternativet du kryssande för i anslutningsavtalet, i övrigt enligt Allmänna Villkor för Fiberanslutning.

Preliminärt leveransbesked
Vår målsättning är att påbörja vår leverans i september 2018 och att hela fibernätet skall vara färdigbyggt till december 2019.

Ångerrätt
När du som privatperson köper en tjänst på distans eller ingår avtal med en näringsidkare utanför dennes affärslokaler har du enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att ångra köpet. Ångerrätten gäller 14 dagar från den dag du fått denna bekräftelse. Om du samtyckt till att leveransen ska påbörjas under ångerfristen och därefter utövar din rätt att ångra köpet äger Zitius rätt till ersättning från dig för den tjänst som utförts innan du utnyttjade din ångerrätt.

Om du vill utnyttja din ångerrätt, innan ångerfristen löpt ut, ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Zitius om detta till följande adress:

Telia Sverige AB,
Johan Willins Gata 6, hus B plan 4,
405 35 Göteborg

eller skicka ett e-postmeddelande till:
oppenfiber-landsbygd@teliacompany.com

Med vänliga hälsningar
Zitius

(888) 768-6595

En entreprenör är äntligen kontrakterad, och vi kommer att återkomma med mer info till veckan som kommer.
Passar på att önska en riktigt glad midsommar till alla fibertörstande ortsbor 🌺🌿🌼🍀🌞

Goda nyheter!

Ledningen på Zitius har nu startat detaljprojektering av Lögdö och Bredsjön och orderbekräftelser kommer att gå ut inom kort.

Grävningen kommer därefter att påbörjas när detaljprojekteringen är klar och första inkoppling kommer att kunna ske under 2018.

Lögdö och Bredsjön byfiberföreningar rekommenderar därför byborna att teckna avtal med Zitius för att alla i byarna ska få fiber.

Fiber är därmed garanterat med Zitius(som nu beslutat att starta) men ej med övriga aktörer.

Status

Lite status om fiberförläggningen.
Hässjö bör hinna klart i höst med rördragning på östra sidan E4 till Åvike, totalt ca 60% rör och 35% fiber i backen.
Tynderö har påbörjat grävning men inte hunnit så långt.
Läs mer om Hässjö/Tynderö på /byfiber.se
När arbetet påbörjas hos oss kommer vi också att lägga ut motsvarande information.
Prognosen för Lögdö/Bredsjöns räkning är att vi kommer igång under 2018 men att det inte kommer att hinna slutföras under 2018.
Var arbetet påbörjas eller först blir klart i vårt område är helt upp till entreprenören som planerar grävarbetet.

Koppar nätet skrotas

Som bekant håller Telia på att lägga ner sitt traditionella kopparnät. Kunder blir då hänvisade till mobil iställer för fast tetefon.  Isäller för ADSL tvingas man köra 4G, vilket oftast blir betydligt dyrare.

Än så länge är dessa datum och områden meddelade för Timrå kommun:

2018-05-31: BREDSJÖBYGDEN, HUSSJÖBY, HÖGLANDSBODARNA, LAGFORS, SLÄTT, VÄSTERÅ, ÅSTÖN

Årsmöte

Årsmöte kommer hållas 2017-05-17 kl. 19:00 på Rättargården, Lögdö Bruk.

OBS: För att ansluta sin fastighet är det ett krav att vara medlem i Lögdö Byfiber. 2078696659

Bredband till Lunde, Lögdö, Aspen och Edsåker,